Diese Website verwendet Cookies und Drittinhalte

Auf unserer Website verwenden wir Cookies, die für die Darstellung der Website zwingend erforderlich sind. Mit Klick auf „Auswahl akzeptieren“ werden nur diese Cookies gesetzt. Andere Cookies und Inhalte von Drittanbietern (z.B. YouTube Videos oder Google Maps Karten), werden nur mit Ihrer Zustimmung durch Auswahl oder Klick auf „Alles akzeptieren“ gesetzt. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung, in der Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen können.

Kontakt

Integrációs nyelvtanfolyamok (BAMF)

 

Itt aktuális információkat talál az integrációs nyelvtanfolyamok engedélyezésének feltételeiről, tartalmáról, a kurzusokkal kapcsolatos tudnivalókról és a regensburgi (bajorországi) DAA által szervezett BAMF-tanfolyamok illetékeseiről.

 

 

 

 

Amennyiben Ön Németországban szeretne élni, mind a hétköznapokban, mind a munkahelyén szüksége lesz a német nyelvre. Enélkül szinte lehetetlen egy igényes munkahelyet találnia. A németországi beilleszkedés is csak akkor lehet sikeres, amennyiben Ön meg tudja magát értetni németül. A regensburgi Német Közalkalmazotti Akadémia („Deutsche Angestellten-Akademie”/DAA) – a Migráció- és Menekültügyi Szövetségi Hivatal („Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“/BAMF) megbízásából – integrációs nyelvtanfolyamokat („Integrationskurse“) szervez.

 

Ki vehet részt a kurzuson?
Mindenekelőtt a következő személyek vehetnek részt egy ilyen tanfolyamon:

 • tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek
 • migrációs hátterű német állampolgárok
 • EU-állampolgárok
 • Az egykori keleti blokk országaiból visszatelepült németek
 • Sziriából, Irakból, Iránból, Eritreából és Szomáliából érkezett menekültek
   

A kurzus tartalma és menete
A DAA Regensburg által szervezett integrációs tanfolyamok két részből állnak: egy nyelvtanfolyamból és egy úgynevezett „orientációs kurzusból“ („Orientierungskurs“). Egy teljes „integraciós tanfolyam“ általában 700 tanórából áll.

 

Nyelvtanfolyam (Sprachkurs)
A nyelvtanfolyam alapkurzusból és egy erre épülő második kurzusból áll, amelyek együttesen 600 órát tesznek ki.
A nyelvtanfolyam a hétköznapi élet fontos témáit öleli fel, mint például:

 • bevásárlás
 • lakás
 • munka és foglalkozás
 • gondozás és gyermeknevelés
 • szabadidő és társadalmi kapcsolatok
 • médiumok és a médiumok használata

Ezen kívül a DAA tanfolyamain megtanul német nyelvű levelet és e-maile-t írni, nyomtatványokat kitölteni és telefonbeszélgetést folytatni. A tanfolyamon rendszeresen ír majd teszteket, amelyek Önt a kurzus végén tartandó záróvizsgára készítik föl.

 

Orientácíós tanfolyam (Orientierungskurs)
A nyelvtanfolyam lezására, azaz 600 tanóra teljesítése után részt kell vennie egy 100 órából álló „orientációs tanfolyamon“ is.

Ezen a kurzuson a következő témákról kell beszélnie:

 • német történelem és kultúra
 • jogok és kötelezettségek Németországban
 • politikai összefüggések
 • értékek, amelyek Németországban fontos szerepet játszanak, például vallásszabadság, tolerancia és egyenjogúság.

A DAA tanfolyamát írásbeli teszttel zárja le.

 

Amit még tudnia kell
Az „Integrációs tanfolyam“ (Integrationskurs) előtt felmérésen kell részt vennie, ahol egy írásbeli teszt és egy beszélgetés segítségével eldől, hogy a kurzus melyik szakasza a legmegfelelőbb az Ön nyelvismereteinek alapján a tanfolyam megkezdésére, illetve hogy egy speciális integrációs tanfolyam célszerűbb volna-e.

Amennyiben Ön a tanítási órákon rendszeresen részt vett és a tanfolyam teljes óraszámát kiaknázta, de a zárótesztben a B1-szintet nem érte el, lehetősége van arra, hogy kérelmezze a tanfolyam második részének 300 órás megismétését. Ezt követően a nyelvvizsgát is még egyszer költségmentesen megkísérelheti.

 

Záróvizsga
Az „Integrációs tanfolyam“ célja az, hogy a résztvevő a záróvizsgát sikeresen letegye.
Ez a vizsga két részből áll: egy írásbeli és szóbeli nyelvvizsgából, valamint egy írásbeli tesztből az „Orientációs kurzus“ anyagából.

 

Bizonyítvány
Amennyiben Ön a nyelvvizsgán a B1-szintet elérte és a zárótesztet az „Orientális kurzus“ végén sikeresen megírta, akkor bizonyítványt kap az integrációs tanfolyam sikeres teljesítéséről („Zertifikat Integrationskurs“).

 

A nyelvvizsga lehetséges fokozatai: német nyelvi teszt bevándorlóknak (DTZ)
Hogy Ön a „Zertifikat Integrationskurs“ nevű tanúsítványt megkaphassa, el kell érnie a bevándorlóknak kiírt nyelvvizsgán („Deutsch-Test für Zuwanderer“/DTZ) a B1-es szintet.
Az „Orientációs kurzust“ lezáró teszt (LiD) a német politikai rendszerrel, a vallási sokszínűséggel és a férfi és nő közötti egyenjogúság témájával kapcsolatos kérdéseket tartalmaz.

 

Támogatási lehetőségek
Az illetékes német szövetségi hivatal, a „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“/BAMF tanulónként és tanóránként 4,58 eurót térít meg. A kurzus résztvevőinek tanóránként 2,29 eurót kell fizetniük.
A tanfolyam teljes óraszámát, azaz 700 tanítási egységet tekintve az egyszeri részvétel az „Integrációs kurzuson“ egy főre 1603,00 eurót tesz ki.
A záróvizsgán történő egyszeri részvétel költségmentes.
Amennyiben a résztvevő munkanélküli támogatásban (Arbeitslosengeld II) vagy szociális segélyben részesül, felmentést kaphat a költségek fizetése alól.
Bizonyos egyedi előfeltételek esetén a résztvevő „Útiköltségvisszatérítést“ kaphat, amennyiben a tanfolyamot rendszeresen látogatta.

A kérelmek kitöltésénél szívesen állunk rendelkezésére.

További információkat az alábbi honlapon talál:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Kontaktanfrage

Bitte beachten Sie vor Eingabe Ihrer Daten unsere Datenschutzerklärung.
 

Bevorzugte Rückrufzeit:
-

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
 

Datenschutzhinweis

Mit dem Absenden dieses Formulars werden die von Ihnen eingegebenen Daten an die zuständige Stelle in unserem Haus zur Bearbeitung Ihrer Anfrage weitergeleitet. Ihre Daten, die Sie im Rahmen der Kontaktanfrage angeben, behandeln wir vertraulich. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.